in CODE4ALL

Vẽ biểu đồ Hovmoller Diagram in Grads

Hovmoller Diagram là gì?

Hovmoller diagram là sơ đồ được phát triển đầu tiên bởi nhà khí tượng học người đan mạch Ernest Aabo Hovmöller (1912-2008), xuất bản năm 1949.

Hovmoller diagram là sơ đồ được dùng trong khí tượng học để vẽ đồ thị khí tượng nhằm làm nổi bật vai trò các dòng dịch chuyển, các sóng diễn ra trong bầu khí quyển.

Hovmoller diagram là đồ thị 2 chiều trong đó thể hiện mức độ biến thiên của các đại lượng theo các hướng cơ sở trục x,y với giá trị thể hiện bằng màu sắc hoặc độ bóng.

Hovmoller diagram đặc biệt hữu ích trong việc mô tả sự thay đổi các giá trị khí tượng thời tiết tại các vị trí kinh độ (vĩ độ) theo thời gian.

Biểu đồ Hovmoller được xây dưng từ kết quả của các mô hình khí hậu, khí tượng các file data ctl, netcdf

Các bước để vẽ biểu đồ Hovmoller:

  1. sử dụng phần mềm grads (window) hoặc unix: gõ grads in unix
  2. gõ !ls in window và ls in unix
  3. gõ q file 1 (query)
  4. gõ open file ctl hoặc cdfonpen file.nc
  5. set lon hoặc lat
  6. fix lat hoặc lon //fix 1 chiều
  7. set t from to // set thời gian
  8. d var

Write a Comment

Comment