// Fusion Tables Layers The Secret Science Of Price and Volume – Vietnam – Environment
Đọc Sách

The Secret Science Of Price and Volume

Cuốn sách của tác giả Tim Ord với một cái tên khá thú vị The Secret Science Of Price and Volume
Đây là một cuốn sách các nhân Ad đánh giá là rất dễ đọc đối với cả người có thể và không thể sử dụng Tiếng Anh vì tác giả sử dụng hình ảnh để diễn tả các kiến thức trong sách là phần đa.
Nội dung cuốn sách đi sâu vào phân tích mối quan hệ giữa khối lượng và giá tại các điểm kháng cự và hỗ trợ cũng như mức đánh giá tốt xấu tại đỉnh và đáy nhăm giúp cho nhà đầu tư tránh hiểu sai lầm về khối lượng thấp là xấu hay khối lượng cao là phân phối.
Ngoài ra bằng PP thống kê tác giả cũng đưa vào phân tích trạng thái Test đáy như thế nào là tốt hay xấu của Giá thông qua khối lượng .
HI vọng cuốn sách sẽ đưa nhà đầu tư tới một góc nhìn khác về mối quan hệ LƯỢNG – GIÁ và đặc biệt hữu ích cho ai sử dụng các PP về trendline 00

https://drive.google.com/open?id=1V2D_A2db8kchd1u-_XSOdyedoaoznDZd

Bài Viết