// Fusion Tables Layers Sách – Tin học – Vietnam – Environment
Đọc Sách

Sách – Tin học

1. Ebook Get Programming with JavaScript Next + Kèm Source Code

Các tính năng mới của ECMAScript 2015, 2016 và hơn thế nữa…
Get Programming with JavaScript Next giới thiệu tới các bạn thời đại của lập trình JavaScript hiện đại với ES6 và ES7. Chỉ trong 34 bài học, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt và coding với các tính năng và chức năng mới nhất của ES6 và ES7!
https://drive.google.com/drive/folders/1dwLwlYnD-KitYu4zRHdEWRei9Y10bfN6?usp=sharing

2. Ebook Learning Data Mining with Python !

Với các ví dụ được cấu trúc lại và các mẫu mã được cập nhật cho phiên bản Python mới nhất, mỗi chương của cuốn sách này sẽ giới thiệu cho bạn các thuật toán và kỹ thuật mới. Đến cuối cuốn sách, bạn sẽ có những hiểu biết tuyệt vời về việc sử dụng Python để khai thác dữ liệu và hiểu các thuật toán cũng như triển khai.
Bạn sẽ học được gì:
+ Áp dụng các khái niệm khai thác dữ liệu cho các vấn đề trong thế giới thực.
+ Dự đoán kết quả của các trận đấu thể thao dựa trên kết quả trong quá khứ.
+ Xác định tác giả của một tài liệu dựa trên phong cách viết của họ.
+ Sử dụng API để tải xuống bộ dữ liệu từ phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ trực tuyến khác.
+ Tìm và trích xuất các tính năng tốt từ các bộ dữ liệu khó.
+ Tạo các mô hình giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.
+ Thiết kế và phát triển các ứng dụng khai thác dữ liệu bằng nhiều bộ dữ liệu.
+ Thực hiện phát hiện đối tượng trong ảnh bằng cách sử dụng Deep Neural Networks.
+ Tìm hiểu sâu sắc có ý nghĩa từ dữ liệu của bạn thông qua trực quan hóa.
+ Tính toán trên dữ liệu lớn, bao gồm dữ liệu thời gian thực từ internet.
https://drive.google.com/file/d/1xIyLtoZZY8QaFNp5AE_tjnXTaFMSfmXf/view?usp=sharing

Bài Viết