Quan trắc 2019

Kế hoạch thực hiện chương trình Quan trắc Quốc gia 2019

Stt Tuyến Tên Lưu vực sông Số điểm Những người thực hiện
1 Tuyến số 1 Cả La + Mã 1 (Thanh Hóa)+ Biển 65 (49+13+3) Đức Thành, Kim Chi
2 Tuyến số 2 Nhuệ + Hồng + Mã 2 (Sơn la – Điện Biên) 63 (27 + 27 +9) Thanh Liêm, Hoài Nam
3 Tuyến số 3 Cầu + Nhuệ + Biển (Quảng Ninh – Hải Phòng) + Hồng (Hải Dương) 70 (42 + 15 + 10 + 3) Hoàng Huy, Hà Phương, N.H Anh
4 Tuyến số 4 Khí + Biển (Hà Tĩnh) 31 khí + 12 nước biển Vũ Anh, Hữu Du, Tuấn Sơn, Cao Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *