// Fusion Tables Layers PNJ KQKD 2018, GÓC NHÌN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Vietnam – Environment
Investing

PNJ KQKD 2018, GÓC NHÌN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc năm 2018 PNJ đã đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng với Doanh thu và và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 33% và 32% so với năm 2017. Số lượng cửa hàng ước tính có thể đạt 320 cửa hàng tăng 53 (20%) cửa hàng so với 267 cửa hàng tính đến hết năm 2017.
Phần 1: Tình hình sức khỏe tài chính của PNJ
Bảng 1: Sức khỏe tài chính của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Chỉ số Nợ vay/ VCSH
Nợ vay/VCSH của PNJ có xu hướng giảm mạnh từ 2015 (90.46%) đến 2018 (41.82%). Nguyên nhân đến từ: 1. Vốn chủ sở hữu của PNJ tăng rất mạnh từ 1395 tỷ đồng năm 2015 lên 3745 tỷ đồng năm 2018 do: PNJ thực hiện tăng vốn 2 lần tổng cộng thu được khoảng 1070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giữ lại tăng 1281 tỷ đồng; 2. Trong khi đó nợ vay của PNJ tăng chậm hơn so với VCSH, từ 1261 tỷ đồng năm 2015 lên 1566 tỷ đồng năm 2018. Đối chiếu với tình hình tăng trưởng cửa hàng và tăng trưởng tồn kho phục vụ cho phát triển mạng lưới kinh doanh mạnh mẽ của PNJ thì tình hình nguồn vốn của PNJ rất đáng kinh ngạc với sự an toàn và rất bền vững.
Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018Tỷ lệ chiếm dụng vốn:
Tỷ lệ chiếm dụng vốn là điểm cộng rất lớn đối với PNJ, nó luôn ở mức 270%-380% tức là PNJ có tỷ lệ chiếm dụng gấp 3 lần bị chiếm dụng vốn, điều này đến từ vị thế thưởng hiệu và sức mạnh đàm phán của PNJ rất đặc biệt, đây cũng là 1 trong các nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ vay/VCSH của PNJ giảm trong khi vẫn tiếp tục tăng trưởng lên đến 30%/năm.
Biểu đồ 2: Tỷ lệ chiếm dụng vốn của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Cổ tức tiền mặt của PNJ:
Công ty liên tục trả cổ tức bằng tiền qua các năm, và điều đặc biệt là lượng tiền trả cổ tức luôn tăng trưởng, nếu như năm 2015 DN chỉ chi trả có 23 tỷ đồng thì đến năm 2018 đã chi ra 265 tỷ đồng. Mặc dù, con số này chỉ chiếm khoảng hơn 30% tổng LNST của PNJ tuy nhiên với 1 doanh nghiệp cần nhiều vốn đến tăng trưởng lên đến 30%/năm thì đây là điều rất hiếm có. Điều này chứng tỏ: 1. PNJ có tài chính dồi dào, có tiền thật; 2. PNJ có tỷ lệ thâm dụng vốn thấp (để có thêm 1 đồng doanh thu thì cần đầu tư ít hơn so với doanh nghiệp khác).
Biểu đồ 3: Trả cổ tức tiền mặt qua các năm của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
==> Như vậy chỉ với 3 chỉ số trên ta có thể thấy rằng sức khỏe tài chính của PNJ rất tuyệt vời
Phần 2: Kết quả kinh doanh, hiệu quả và khả năng sinh lời của PNJ
Bảng 2: Tóm tắt KQKD, hiệu quả và khả năng sinh lời của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Kết quả kinh doanh:
Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng tăng trưởng trung bình mỗi năm rất ấn tượng lần lượt đạt 23.65%, 33.42% và 84.85% trong giai đoạn 2015-2018, kết quả ấn tượng đạt được nhờ vào:
1. Mạng lưới các cửa hàng bán lẻ của PNJ được phát triển rất mạnh và ngày càng chiếm thị phần lớn hơn trong mảng kinh doanh vàng trang sức;
2. Xu hướng tiêu thụ vàng trang sức tăng mạnh trên cơ sở thu nhập của người dân tăng, tầng lớp trung lưu tăng mạnh;
3. Sự dịch chuyển dần từ bán vàng miếng có biên lợi nhuận thấp sang bán vàng trang sức có biên lợi nhuận cao hơn.
Biểu đồ 4: Kết quả kinh doanh của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Hiệu quả kinh doanh của PNJ ngày càng cao hơn
1. Biên lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh từ 15.18% năm 2015 đã lên đến 19.07% năm 2018 nguyên nhân đến từ: Tăng tỷ trọng mảng vàng trang sức có biên lợi nhuận cao hơn và giá trị gia tăng của các sản phẩm PNJ cũng ngày càng cao hơn. Ngoài ra qua khảo sát không chính thức của chúng tôi thì biên lợi nhuận gộp của PNJ cao hơn hẳn so với các đối thủ nhờ chất lượng và mẫu mã của PNJ được đánh giá cao hơn vì thế có sức mạnh ấn định giá cao hơn với với đối thủ cạnh tranh.
2. Biên lợi nhuận ròng của PNJ cũng tăng rất mạnh từ 1.97% năm 2015 lên đến 6.59% năm 2018 nguyên nhân đến từ: PNJ không còn trích lập dự phóng khoản tiền đầu tư vào Ngân hàng Đông Á và biên lợi nhuận gộp của PNJ ngày càng cao hơn.
Biểu đồ 5: Hiệu quả kinh doanh của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu
ROE của PNJ được cái thiện và đạt mức cao trên 32%, đây là một mức sinh lời cao hiếm có, con số này cao gấp 5 lần lãi suất gửi ngân hàng và cao hơn gấp khoảng 2 lần so với các doanh nghiệp niêm yết (lưu ý rằng các doanh nghiệp niêm yết đa phần là các doanh nghiệp tốt nhất, hiệu quả nhất Việt Nam).
Nguyên nhân ROE của PNJ cao qua phân tích Dupon chúng tôi nhận thấy chủ yếu đến từ hiệu quả sử dụng tài sản của PNJ ngày càng cao, và hiệu quả kinh doanh cao hơn, trong khi đó đòn bẩy tài chính đang giảm đi đáng kể, điều đó càng cho thấy chất lượng của ROE ngày càng được nâng lên.Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
Biểu đồ 6: Hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
==> Như vậy có thể thấy rằng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của PNJ rất ấn tượng với tăng trưởng mạnh mẽ và ngày một hiệu quả hơn.
Phần 3: Dòng tiền của PNJ nhìn vào bảng 3 có thể thấy rằng:
Dòng tiền từ HĐSXKD:
Tiền ròng từ SXKD PNJ tương đối nhỏ, trong năm 2017 dương khoảng 109.5 tỷ đồng trong khi năm 2018 là âm 304.5 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ việc lợi nhuận của PNJ làm ra đã được tài đầu tư mạnh mẽ vào tăng trưởng tương lai thông qua lượng hàng tồn kho liên tục tăng mạnh từ 2135 tỷ đồng năm 2015 lên đến 4815 tỷ năm 2018; đồng thời là số lượng cửa hàng tăng từ 194 cửa hàng năm 2015 lên đến khoảng 320 của hàng cuối năm 2018. Như vậy tuy dòng tiền của HĐKD cơ bản âm nhẹ nhưng vẫn rất tốt do lợi nhuận được tái đầu tư vào mở rộng kinh doanh.
Dòng tiền hoạt động đầu tư:
Tiền từ đầu tư của thường âm qua các năm, nguyên nhân đến từ PNJ đầu tư tài sản cố định (mở các cửa hàng kinh doanh) để phục vụ cho phát triển kinh doanh trong tương lai. Điều này là hoàn toàn bình thường và tích cực theo góc nhìn của chúng tôi.
Dòng tiền từ hoạt động tài chính:
Tiền ròng dương đến từ việc PNJ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nhưng đồng thời huy động thêm nhiều vốn hơn từ phát hành cổ phiếu và vay thêm 1 phần nợ để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định và hàng tồn kho.
Bảng 3: Dòng tiền của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018
==> Dòng tiền của PNJ cho thấy sự luân chuyển hợp lý, nó thể hiện PNJ đang đầu tư mạnh mẽ là tiền đề tăng trưởng trong tương lai, mặc dù nợ vay có tăng nhưng vốn chủ sở hữu còn tăng tốt hơn rất nhiều.
Kết luận: PNJ là 1 doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, vững chắc, lợi thế cạnh tranh mạnh và đặc biệt có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế có thể đạt 22-25% mỗi năm trong 5 năm tới, P/E fw(2019) = 12.5 lần; tỷ suất cổ tức 2%, thì PNJ vẫn xứng đáng là 1 trong những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và bền vững trong trung và dài hạn.
Bài Viết