in ENGLISH

COMMON SYNONYMS FOR IELTS

1. Amazing: tuyệt vời, làm kinh ngạc, hết sức ngại nhiên

 • Incredible: không tưởng
 • Fantastic: tuyệt vời
 • Astonishing: lạ lùng, làm ngạc nhiên
 • Extraordinary: phi thường

2. Big: to lớn

 • Huge: to lớn
 • Enormous: khổng lồ
 • Gigantic: khổng lồ, kếch xù
 • Humongous: to
 • Substantial: quan trọng, có giá trị đáng kể
 • Mammoth: đồ sộ

3. Dull: nhàm chán, chán ngắt

 • Boring: nhàm chán
 • Uninteresting: không thú vị
 • Monotonous: đơn điệu, buồn chán
 • Humdrum: buồn tẻ
 • Dreary: ảm đảm

4. Good: tốt

 • Excellent: xuất sắc
 • Fine: ổn
 • Wonderful: tuyệt vời
 • Superior : chất lượng cao
 • Superb: tuyệt vời, xuất sắc
 • Splendid: rất hay
 • Genuine: thiên tài
 • Top-notch: đỉnh cao

5. Important: quan trọng

 • Necessary: thiết yếu
 • Vital: quan trọng
 • Critical: đáng chú ý
 • Indispensable: cần thiết, không thể thiết
 • Valuable: có giá trị, đáng giá
 • Essential: thiết yếu
 • Notable: đáng chú ý

6. Make: chế tạo, làm

 • Create: sáng tạo, chế tạo
 • Originate: khởi tạo
 • Invent : phát minh
 • Construct: xây dựng
 • Manufacture: sản xuất
 • Produce: sản xuất
 • Compose: sáng tác

Write a Comment

Comment