01. Giáo Trình Khoa Học Dữ Liệu Và Phân Tích Dữ Liệu Với Python

Khoa học dữ liệu và phân tích với Python được thiết kế cho các học viên về khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu trong cả môi trường học thuật và kinh doanh. Mục đích là để trình bày cho người đọc các khái niệm chính được sử dụng trong khoa học dữ liệu bằng các công cụ được phát triển bằng Python, như SciKit-learn, Pandas, Numpy và các khái niệm khác. Việc sử dụng Python được đặc biệt quan tâm, vì sự phổ biến gần đây của nó trong cộng đồng khoa học dữ liệu. Cuốn sách có thể được sử dụng bởi các lập trình viên dày dạn và những người mới tham gia.

02. Giáo Trình Phân Tích Dữ Liệu Và Dữ Liệu Lớn

Mục đích chính của cuốn sách này là nghiên cứu, khám phá và mô tả các phương pháp để tạo điều kiện cho việc hiểu dữ liệu thông qua các giải pháp phân tích dựa trên các nguyên tắc, khái niệm và ứng dụng của nó. Nhưng phân tích dữ liệu cũng liên quan đến việc sử dụng phần mềm. Đối với điều này và để đề cập đến một số khía cạnh của phân tích dữ liệu, cuốn sách này sử dụng phần mềm (Excel, SPSS, Python, v.v.) có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về quy trình phân tích theo thuật ngữ đơn giản và hỗ trợ các phương pháp hữu ích trong ứng dụng.

Discussion

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *